Створення Центру офісно-поліграфічних технологій для дітей з інтелектуальними порушеннями Брав участь

Доданий
28.05.2019
Номер
42
Освіта

Діти з особливими освітніми потребами в ресурсному центрі інформаційно-комунікативних, офісно-поліграфічних технологій матимуть можливість здобути професійні навички комп’ютерної грамотності та офісно-поліграфічної справи, що забезпечить їх успішну соціальну адаптацію та інтеграцію в сучасний соціум.

Автор проєкту
Бюджет
249 999 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
Гурія Бухала вулиця, 3, Рівне

Опис

Опис проекту

На сучасному етапі кардинальних соціально-економічних перетворень та переходу до ринкових відносин і ринку праці назрілою проблемою є пошук нових форм допрофесійної підготовки дітей з особливими освітніми потребами.
Мета проекту:
Посилити ефективність комплексної реабілітації 192 дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються в Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» шляхом розширення спектру якісних допрофесійних послуг на основі використання інформаційних та офісно-поліграфічних технологій.
Завдання проекту:
1. Створення ресурсного центру для проведення особистісно-зорієнтованих корекційно-навчальних занять допрофесійної підготовки з офісно-поліграфічної справи, комп'ютерного набору, обладнаного сучасною комп’ютерною та офісно-палітурною технікою.
2. Забезпечення компетентісного підходу в наданні корекційно-реабілітаційних послуг на базі РНРЦ «Особлива дитина» для 20-ти груп дітей змінного складу вікової категорії від 4-х до 19-ти років по 6-12 чол. та 34 немовних дітей (з них 30 дітей-аутистів) шляхом використання комп’ютерних програмно-педагогічних засобів (ППЗ).
3. Організація та проведення навчальних курсів «Застосування інформаційно-комунікативних технологій у корекційно-реабілітаційній роботі» для 40 вчителів-спеціалістів закладу та інклюзивних класів.
4. Проведення навчання 45 осіб з числа директорів ІРЦ та практичних психологів, вчителів трудового навчання міста щодо використання інформаційно-комунікативних та офісно-поліграфічних технологій в корекційно-реабілітаційній роботі з допрофесійної підготовки дітей з особливими освітніми потребами.
5. Здобуття ліцензії на основі створеної матеріально-технічної бази щодо професійної підготовки дітей з особливими освітніми потребами за профілем комп’ютерної грамотності та офісно-поліграфічної справи.
6. Популяризація серед корекційних навчальних установ та фахівців Рівненської області та України досвіду використання інформаційно-комунікативних та офісно-поліграфічних технологій з професійної підготовки дітей з особливими освітніми потребами спільно з кафедрою педагогіки і психології Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Досягти успішного результату можливо шляхом залучення громадськості до роботи з даною категорією дітей за підтримки фахівців Рівненського міжшкільного навчального комбінату, при активній допомозі волонтерів з профтехучилищ, молодіжно-громадських організацій та представників Рівненського обласного центру зайнятості.
Реалізація саме цього проекту дозволить:
• створити інформаційно-комунікаційне навчальне середовище засобами комп’ютерної та офісно-поліграфічної техніки;
• здійснити упродовж наступних років якісну професійну підготовку випускників закладу за ліцензованими професійними програмами з метою подальшої власної самореалізації, виконання виробничих завдань в поліграфічних майстернях, офісах та організаціях;
• підвищити рівень сформованості інформаційно-комунікаційних компетентностей усіх учасників корекційно-реабілітаційної роботи(учнів, батьків, педагогів, спеціалістів);
• забезпечити успішну соціальну адаптацію та інтеграцію випускників освітніх закладів міста.

Обгрунтування бенефіціарів проекту

Цільовою групою проекту є:
- 192 дитини з особливими освітніми потребами віком від 4-х до 19-ти років та їх батьки.
- 34 немовні дитини (з них 30 дітей-аутистів) .
- 40 вчителів-спеціалістів Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» та педагогів інклюзивних класів міста.
- 45 осіб з числа директорів ІРЦ та практичних психологів міста, вчителів трудового навчання.
-волонтери, спеціалісти Рівненського обласного центру зайнятості, міжшкільного навчального центру, представники громадських організацій.

Інформація щодо очікуваних результатів у реалізації проекту

Очікувані результати:
1.По завданню №1
• Створення ресурсного центру для проведення особистісно-зорієнтованих корекційно-навчальних занять допрофесійної підготовки з офісно-поліграфічної справи, комп'ютерного набору, обладнаного сучасною комп’ютерною та офісно-палітурною технікою.
2.По завданню №2
• Підвищення якості надання освітньо-реабілітаційних послуг з допрофесійної підготовки випускників закладу та інклюзивних класів міста засобами ППЗ відповідно до запитів сучасного ринку праці.
3.По завданню №3-№4
• Проведення навчання для визначених цільових груп щодо використання та застосування комп’ютерних та офісно-поліграфічних технологій.
4.По завданню №5
• Здобуття ліцензії на право здійснювати професійну підготовку з офісно-поліграфічної справи, комп'ютерного набору випускників закладу та інклюзивних класів міста.
5.По завданню №6
• Набуття досвіду з допрофесійної та професійної підготовки випускників закладу та інклюзивних класів міста з офісно-поліграфічної справи, комп'ютерного набору з використанням інформаційно-комунікативних та офісно-поліграфічних технологій шляхом залучення фахівців Рівненського міжшкільного навчального комбінату, при активній допомозі волонтерів з профтехучилищ, молодіжно-громадських організацій та представників Рівненського обласного центру зайнятості.

Експертна оцінка