Молодіжна міська рада Реалізований

Доданий
07.10.2016
Номер
445
Інше

Проект полягає у створенні молодіжної міської ради, аналогу Рівненської міської ради.

Автор проєкту
Сергій
Сергій Паладійчук
Бюджет
90 000 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
Рівне

Опис

Опис проекту

За ситуації, коли наростає економічна напруженість, стає очевидним, що лише активна особистість спроможна успішно самореалізовуватися в різних сферах діяльності, може взяти на себе відповідальність за власне майбутнє і майбутнє своєї країни. Молоде покоління стає провісником нового світогляду. Необхідність розуміння глобальних процесів у швидко змінному світі змушує акцентувати увагу на розвитку лідерських якостей. Підвищення соціальної активності суспільства – кінцева мета пошуку методів визначення міри соціального розвитку кожної особистості. Важливим напрямом, що забезпечує успішну соціалізацію особистості в нових умовах, готовність уміло долати труднощі, є формування її соціальної активності. Особливого значення набуває ця проблема в студентському віці, що пояснюється наявністю у людей даного віку великого потенціалу і схильності до соціально активної поведінки через психофізіологічні особливості. На даному етапі важливо спрямувати природну активність особистості в соціальне русло.
Даний проект передбачає проведення виборів 42 молодих людей, для того, щоб в подальшому утворити постійно діючий молодіжний орган, який буде моделювати роботу Рівненської міської ради, виступати з молодіжними ініціативами, реалізовувати молодіжні громадські проекти, виступати як комунікатор між молоддю та виконавчими органами Рівненської міської ради, допомагати депутатам працювати на округах, тощо. Планується, що даний проект стане базовим для підготовки молодих лідерів для міста Рівного та виконавчих органів Рівненської міської ради.

Обґрунтування бенефіціарів проекту

Молодь, яка знайде своє призначення. Виконавчі органи Рівненської міської ради, які в подальшому отримають якісних працівників.

Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту

Даний проект дасть можливість молоді проявити себе, а виконавчим органам – зростити якісних працівників.