• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Онлайн платформа логістики та переробки органічних відходів у місті Рівне Брав участь

Доданий
25.05.2020
Номер
14
Комунальне господарство

Проєкт вирішує соціальні, економічні й екологічні проблеми міста: онлайн платформи та налаштування системи збору й логістики відновної біомаси з поступовим збільшенням частки залучення сортованих харчових відходів; раціональне витрачання коштів та прозорість у контролі за їх логістикою; обладнання майданчика та закупіля техніки; організація переробки відходів на полігоні побутових відходів.

Автор проєкту
Бюджет
950 000 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
Рівне

Опис

Опис проєкту

Проєкт відповідає Стратегії поводження з побутовими відходами (2020 – 2025) розробленої в рамках Проекту Стратегії розвитку Рівного до 2030 року. Основна мета проекту зменшення частки вивезених на полігон органічних відходів у 2021 році до 5% із поступовим збільшенням її до 7% у 2022 році з налагодженням сучасної онлайн системи збору, логістики та системи переробки як обов’язкової компоненти успішної системи поводження із всіма видами органічних відходів, у даному випадку на компости та (або) біогумус.
Проблеми, на вирішення яких спрямований проект:
- нормативний термін роботи полігонів побутових відходів вичерпаний більше як 25 років тому і вони є фактично перенаповненими;
- переробка опалого листя, скошеної газонної трави, поступове залучення сортованих харчових відходів вирішить питання санітарії в містах та зекономить місце на полігоні для інших відходів;
- закупівля техніки, інженерне облаштування майданчика на полігоні для запуску сучасної системи подрібнення, компостування, пересіювання, завантаження та пакування готової продукції (компосту та (або) біогумусу);
- напрацювання сучасних технологій поводження з сортованими органічними відходами для організації рентабельної переробки відходів;
- отримані компост, біогумус, грунтосуміші та продукти глибокої переробки - рідкі біогумати тощо є придатним для вирощування розсади, удобрення газонів, квітникарства в місті, традиційного сільськогосподарського виробництва (така проблема особливо актуальна для України, наприклад, для бездефіцитного балансу гумусу для всіх сільськогосподарських земель України необхідно щорічно вносити 12 т/га гною, або 8 т/га компосту або 5 – 6 т/га біогумусу. В сумі це складає 171610 тис. т біогумусу. Компост, грунтосуміші, біогумус рекомендовано використовувати для рекультивації порушених земель, в тому числі на полігонах побутових відходів. Отже, ринок фактично не заповнений;
- зменшення до 18% витрат пального та планування маршруту у визначені дні комунального транспорту з використанням онлайн системи накопичення й логістики відходів;
- формування першого етапу цивілізованої системи роздільного збору й логістики органічних відходів – від біомаси до поступового збільшення частки сортованих харчових відходів через створення онлайн платформи та залучення поступово окремих ОСББ та організацій.
Запропоновані рішення є системними та багатофункціональними, екологічно необхідними, економічно вигідними, соціально доцільними. Зокрема: ІТ супровід та постійний моніторинг визначення об'єму листя й скошеної газонної трави, стану захворюваності зелених насаджень (мінуюча міль); впровадження екологічної технології із переробки відновної біомаси, яка містить забруднюючі речовини, на біогумус (спалювання призводить до повторного забруднення атмосфери і є забороненим); науково-технологічне обґрунтування технологій, машин та механізмів для повного циклу переробки органічних відходів на компост та (або) біогумус; проектування та інженерне облаштування майданчика на полігоні для запуску сучасної системи подрібнення, компостування, пересіювання, завантаження та пакування готової продукції (компосту та (або) біогумусу); отримання біогумусу як цінного екологічного добрива у 46 раз більше ніж того потребує місто для удобрення зелених зон, квітників, газонів. Для реалізації проекту є розроблені: патент на переробку відновної біомаси; проекти технології за повним «житєвим» циклом виробництва від компосту до рідких біогуматів які знаходяться на стадії патентування, економічне, соціальне, екологічне обґрунтування; бізнес-план; польові та лабораторні дослідження якості в атестованій лабораторії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».
Завдання буде реалізоване у відповідності кращим світовим практикам, положенням «зеленої» економіки, стандартам ДСТУ ІСО 14 000 «Управління навколишнім середовищем», Директивам Європейського Союзу 2008 /98/ЄС. Інформатизація буде реалізована через ІТ супровід накопичення, логістики та постійного моніторингу визначення об'єму листя й скошеної газонної трави, стану захворюваності зелених насаджень. Комплекс з повної переробки відновної біомаси буде знаходитись на міському комунальному полігоні Рівного де буде обладнано спеціальний майданчик з впровадження екологічної технології. Для інженерного забезпечення необхідно забезпечити: водопостачання; підведення електичного струму; науково-технологічне обґрунтування технологій, машин та механізмів для повного циклу переробки органічних відходів на компост та (або) біогумус; запуску сучасної системи подрібнення, компостування, пересіювання, завантаження та пакування готової продукції (компосту та (або) біогумусу); закупівля реагентів та допоміжних речовин для отримання біогумусу високої якості придатного для сільськогосподарських потреб та «зеленого» господарства міста.
Реалізація проекту покращить санітарну, епідеміологічну ситуацію в місті Рівне завдяки налагодженій системі інформування населення про час вивезення через смс повідомлення, планування днів та часу системної логістики за районами (маршрутами) вивозу відновної біомаси та поступово сортованих харчових відходів. В подальшому програма може бути розширена на всі види відходів, що дасть змогу сортувати, а відтак й налагоджувати роздільне вивезення й переробку відходів. Налагоджений технологічний процес переробки на першій черзі це відновна біомаса та до 10% сортованих харчових відходів із пілотних ОСББ, ЖЕКів тощо. Такий процес вирішує питання переробки тобто замикає «життєвий» цикл поводження з відходами.

Обґрунтування бенефіціарів проєкту

Соціо-еколого-економічний ефект від реалізації проекту буде для всієї громади міста: економічно вигідна логістика відходів (економія коштів міста при вивезені відходів), поступове залучення сортованих твердих харчових відходів, налагодження першого етапу повного циклу переробки органічних відходів, санітарна та епідеміологічна безпека для населення, можливість зайнятись бізнесом з переробки органічних відходів, отримання біогумусу або компосту для «зеленого» господарства міст, не кондиційна фракція з виробничого процесу буде використана для рекультивації полігону та інші переваги. Частка на ринку для садово-паркового господарства занята на 80%. Для сільського господарства частка ринку занята на 5 - 10 %.

Інформація щодо очікуваних результатів у реалізації проєкту

На прикладі міста Рівне всього за рік або (3 - 6 місяців теплого періоду року), залежно від технології, може бути перероблено на компост, або на біогумус 2600 тон опалого листя та до 1000 тон скошеної газонної трави й зелених відходів (бадилля) приватної забудови міста та поступового залучення сортованих твердих харчових відходів. Вихід компосту – 1800 т.
Для комунального господарства міста Рівне (удобрення газонів, вирощування розсади необхідно до 20 т компосту).
За 5 років чиста теперішня вартість проекту складе більше 6 млн грн., індекс рентабельності – 1,8, термін окупності проекту – 3,5 роки.
Реалізація заходів публічності проведена у 2019 році під час конференції Асоціації міст у місті Рівне та засвідчила великий інтерес реалізації проекту саме за повним «життєвим» циклом, що забезпечить: виробництво кінцевої продукції, а відтак буде стимулювати сортувати й переробляти органічні відходи; досвід й рекомендації для всіх міст України із екологічної переробки відновної біомаси та поступово й сортованих харчових відходів.

Співавтор проєкту

Черемісін Володимир Олексійович

Фотографії

Експертна оцінка